Dávejte si pozor! Tato onemocnění mohou dostat děti na pískovištích

Pískoviště by měly pravidelně upravovat a čistit provozovatelé zařízení pro děti a mládež, taktéž i obce. Minimalizovat možné riziko onemocnění či poranění dítěte před vstupem na pískoviště mohou i rodiče, kteří by měli před vstupem na pískoviště prostor vizuálně zkontrolovat.

kyblíky na pískovišti

Provozovatelé musí během sezóny pískoviště čistit, překopávat, prohrabávat a polévat pitnou vodou, nebo vodou odpovídající požadavkům na kvalitu vody nejméně jednou za dva týdny. Kromě zajištění pravidelného čištění a údržby jsou povinni technickými opatřeními zabránit vstupu zvířat do pískovišť, případně zajistit jejich zakrývání vhodnou fólií.
děti na pískovišti

Onemocnění z pískovišť

Dětem na pískovištích hrozí mikrobiální, ale i mechanické onemocnění. V rámci mikrobiálního rizika se děti při nedostatečné hygieně mohou nakazit různými bakteriálními, parazitárními a virovými onemocněními. Nejčastějším zdrojem parazitárních infekcí jsou exkrementy psů a koček. Zejména toxokaróza může způsobit poškození vnitřních orgánů. Toxoplazmóza se může zase projevit až v dospělosti. U těhotných žen může vyvolat infekci způsobující těžké poškození plodu, respektive potrat. Giardióza, jejíž původcem nákazy je kočka, se projevuje trávicími obtížemi. Po zkonzumování znečištěného písku se může projevit vodnatými průjmy, bolestmi hlavy a vysokým teplotami salmonelóza. I zde hrozí zejména u menších dětí těžká dehydratace.

Děti se na pískovišti mohou i poranit. Například jehlami nebo kousky skla, přičemž hrozí možnost nakažení se Virové hepatitidy typu B a C a HIV. Virus HIV je citlivý na vnější prostředí, proto riziko přenosu onemocnění při poranění injekční stříkačkou není vysoké. Na rozdíl od virů hepatitidy B, které jsou 100krát infekčnější a nakazit se jimi dá i z několik týdnů zaschlé krve. Nejnebezpečnější je virus hepatitidy typu C, který vyvolává závažné onemocnění, často přechází do chronického stadia a je nevyléčitelné.

Na pískovišti by měla na hru dětí dohlížet dospělá osoba. Rodiče by měli dbát na to, aby děti dodržovaly základní hygienické návyky a respektovat pokyny pediatra k očkování. V případě poranění dítěte, například znečištěnou injekční stříkačkou, by měly ránu ošetřit, vydezinfikovat a informovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.