Kdy k nám přiletí čáp?

Čáp bílý je metr vysokým ptákem, který je charakteristický svým dlouhým červeným zobákem. Bývá symbolem štěstí a idylického venkova. V polovině minulého století ale tento krásný pták ze západní Evropy skoro vymizel. Jeho život totiž závisí na ohleduplném zemědělství a ohleduplném způsobu hospodaření.
čápi v hnízdě

Na čem si pochutnávají

Čápi bílí obývají rádi otevřená prostranství, kde hnízdí na vyvýšených místech. Zde se také čápi rádi procházejí otevřenou krajinou, která je bohatá na množství řek a rybníků. V těchto mělkých vodách potom loví žáby a ryby, kterými se živí, a zrovna tak se živí i hraboši na polích. Najdou-li hada či ještěrku, nebo i větší larvy, nepohrdnou jimi také jako potravou. Když se přemístí na zimoviště do Afriky, hodují na velikých hejnech sarančat.
čáp bílý v trávě

Let vzpřímený

Čáp bílý je mistrem v létání. Vídáme je vždy létat ve vzpřímeném letu, s rovným krkem, na rozdíl od volavky. Nejenom v letu je čáp bílý velmi zdatný, kdy dokáže dokonale plachtit, ale také i v chůzi a běhu na svých dlouhých nohou dokáže vyvinout velikou rychlost.
čáp bílý

Hnízdo hnízd

Čapí hnízda mají úctyhodné rozměry a leckdy mohou vážit až tunu. Jsou vždy umístěna v bezpečné výšce, kam na ně žádný nepřítel nedosáhne. Mohou se nacházet na stromech, na komínech, nebo i na sloupech elektrického vedení. Místo pro hnízdiště vybírá vždy sameček čápa, který se z oblasti zimovišť vrací obvykle dříve, a okamžitě započne se stavbou velikého hnízda. To pak staví z větví a drnů. Na toto hotové hnízdo se potom párek čápů každým rokem vrací a s každým dalším rokem jej pak sameček ještě zvětší.  Někdy se čápům usnadňují hnízdiště tím, že se na vhodná místa pro hnízdění umisťují umělé podložky, jako základ pro čapí hnízdo. Tato podložka by měla být velmi bytelná a trvanlivá, nejlépe s mírně zvýšeným okrajem.