Právo na práci

.

Každý má právo na práci. Zdravý i postižený člověk. Samozřejmě, že člověk s hendikepem si práci hledá ze všeho nejhůř. Nemusí se přitom vůbec jednat jen o lidi, kteří mají vážný hendikep. Velmi problematické to mají lidé se zdravotním postižením, značeni jako OZP, tedy osoby se zdravotním postižením. Často nemají přiznaný invalidní důchod, a když už, tak jen částečný, ale v běžném provozu jsou často nezaměstnatelní, žádný posudkový lékař jim nedá doporučení. Naštěstí v současné době se na tyto lidi myslí v rámci povinného plnění. Firmy musí tyto lidi zaměstnávat. Nezřídka na ně berou nemalé dotace ze státu. V případě, že tyto lidi nezaměstnává, musí využívat služby nebo odebírat výrobky od těchto lidí Třetí varianta povinného plnění je finanční kompenzace.
květiny z papíru 

Kupujte výrobky od OZP

Toto je rozhodně výzva pro mnohé z nás. Zajímali jste se někdy, které podniky zaměstnávají lidi s hendikepem? Určitě je vhodné tyto lidi podpořit právě tím, že od nich odebíráte výrobky. Nejedná se přitom už dávno jen o nějaké korálky nebo přáníčka z nějakých chráněných dílen, ale o plnohodnotné zboží, které vyrábějí lidé s nějakým zdravotním problémem. Je dobré tyto lidi podpořit. A také firmy, které se rozhodly je zaměstnávat. Obvykle se jedná o firmy, které začaly se zaměstnáváním OZP ještě dříve, než na to začalo být apelováno ze strany státu.
práce na hrnčířském kruhu

.

Nejen zdravotní hendikep

Ovšem povinné plnění se netýká jen lidí se zdravotním hendikepem. Jedná se také o lidi, kteří jsounezaměstnatelní na trhu práce. Týká se to například lidí, kteří mají problém s hledáním zaměstnání z důvodu věku, dále ženy po mateřské dovolené, nebo lidé, kteří mají za sebou problémovou minulost a rádi by začali od začátku. Tito lidé to vůbec nemají snadné, protože jsou zde předsudky a neochota tyto lidi zaměstnávat. Jedná se například o bývalé vězně, alkoholiky či narkomany.

Právo na práci
4 (80%)1
.